Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 20.8.1898 Viipurissa palokunnan talossa. Yhdistyksen nimeksi tuli Viipurin läänin Kätilöyhdistys, kotipaikkana Viipuri.

Yhdistyksen toiminnan päämääränä oli kätilöiden tieto- ja sivistystason lisääminen, parhaan avun antaminen äideille ja lapsille, yhteishengen luominen ja kätilöiden palkkauksen valvominen.

Yhdistyksen säännöt laadittiin vuonna 1900. Järjestö- ja yhdistystoimintaan osallistuttiin ja tehtiin hyväntekeväisyystyötä. Yhdistyksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti valtakunnallisiin kätilökokouksiin, joita pidettiin Helsingissä vuodesta 1900 alkaen neljän vuoden välein.

Vuonna 1925 ostettiin lepokoti ja lomanviettopaikka Terijoen Kuokkalasta, vanha venäläinen huvila Mansikkaoja maa-alueineen, mihin sisältyi hienohiekkaista merenrantaa 210 metriä. Vuonna 1939 alkaneen sodan seurauksena myös yhdistyksen jäsenten oli lähdettävä evakkoon eri puolille Suomea. Luovutetulle alueelle jäi yhdistyksen koko omaisuus ja arkistot.

Rauhan tultua vuonna 1945 pidettiin yhdistyksen sääntömääräinen kokous Helsingissä, jossa keskusteltiin yhdistyksen nimen muuttamisesta ja uudesta kotipaikasta. Osanottajien vähyyden vuoksi päätettiin pitää uusi kokous seuraavana vuonna Lappeenrannassa. Tämä kokous pidettiin toukokuun 28. päivän vuonna 1946 Lappeenrannan Paraisten Marttalassa. Viipurin läänin Kätilöyhdistyksen nimi muutettiin Kymen Läänin Kätilöyhdistys ry:ksi. Yhdistyksen kotipaikaksi tuli Lappeenranta.

Mansikkaojasta saaduilla sotakorvausrahoilla hankittiin yhdistykselle kokoushuoneisto sekä kaksi pientä osakehuoneistoa viisikymmenluvun loppupuolella. Tällä hetkellä yhdistyksellä on edelleen kaksi vuokrahuoneistoa.


Uuden lääninjaon myötä vuonna 1998 Kymen lääni poistui kartalta ja entinen Kymen lääni liitettiin Etelä-Suomen lääniin. Yhdistyksen nimi muutettiin Kaakkois-Suomen Kätilöyhdistys ry:ksi. Kotipaikka Lappeenranta.

LISÄÄ VOIT LUKEA HISTORIIKISTAMME!