Kaakkois-Suomen kätilöyhdistys ry:n toiminta-alue on Kaakkois-Suomi, johon kuuluvat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kunnat.

Yhdistyksemme toiminta-alueella toimii kolme sairaalaa, joista Kuusankoskella hoidetaan gynekologisia potilaita, Kotkassa ja Lappeenrannassa gynekologisia potilaita sekä synnytyksiä.

Yhdistyksemme jäseniä toimii myös avo- ja yksityissektorilla.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, kehittää kätilön ammattialueen hoitotyötä sekä lisätä jäsentensä ammattitietoa ja -taitoa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, kursseja ja esitelmätilaisuuksia. Tekee esityksiä jäseniä koskevista ammatillisista ja koulutuksellisista kysymyksistä. Toimii muilla vastaavilla tavoilla yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Tällä hetkellä yhdistyksemme toimialueella ei ole kätilökoulutusta.

Jäseniä yhdistyksessämme on noin 150.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat kätilön tutkinnon suorittaneet ja Kätilöliiton liittomaksun maksaneet henkilöt.

Jäsenyysasioissa voit olla yhteydessä Kätilöliittoon http://www.suomenkatiloliitto.fi/index6.html

Peruskoulutuksessa oleville opiskelijoille jäsenyys on ilmainen!