"Haikaroiden hoivissa"

Kaakkois-Suomen kätilöyhdistys ry. 1898-2008


Kaakkois-Suomen Kätilöyhdistys ry juhlisti 110-vuotista taivaltaan julkaisemalla historiikin, jonka on koonnut FM Mervi Kansonen. Historiikki on osaltaan kunnianosoitus Gunilla Lindahlin (1866-1948) monille uudistuksille koko Suomen kätilökunnan hyväksi. Gunilla Lindahlin hauta sijaitsee Lappeenrannassa.

Satakymmenvuotinen yhdistys on jäsenineen kokenut ajan saatossa monia vaikeuksia, ja sen toiminnalla on etenkin alkuaikoina ollut merkitystä sekä kätilöiden että koko kansakunnan tulevaisuuden kannalta.

Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 20.8.1898 Viipurissa ylikätilö Gunilla Lindahlin toimesta, jolloin nimeksi päätettiin Viipurin läänin Kätilöyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena oli "työskennellä kätilökunnan kohottamiseksi tiedollisessa, siveellisessä, yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa suhteessa sekä ajatustenvaihdon ja esitelmien kautta herättää ja vireillä pitää jäsenissään harrastusta ammattiinsa ja synnyttää hyvää toveruutta kätilöiden kesken".
Läpi sotien jatkunut toiminta vaati jäsenistöltään noina aikoina kestävyyttä ja kekseliäisyyttä heidän auttaessaan uusia kansalaisia maailmaan erityisolosuhteissa. Toisen maailmansodan päätyttyä yhdistyksen jäsenistön oli lopullisesti luovuttava haaveistaan palata Viipuriin. Sen pitkäaikaiset jäsenet olivat hajautuneet ympäri maata ja yhdistyksen kotipaikaksi muodostui Lappeenranta, jolloin yhdistyksen nimi muutettiin Kymen läänin Kätilöyhdistykseksi.


Vuonna 1998 Kaakkois-Suomen Kätilöyhdistykseksi nimensä muuttanut "yhdistysvanhus" on yksi maamme vanhimpia Kätilöyhdistyksiä. Alueen kätilöiden yhdysside toimii edelleen aktiivisena kätilöiden ammatti-identiteetin ylläpitäjänä Lappeenrannassa.

Lue lisää paljon kuvia sisältävästä historiikista!

KIRJAA VOIT TILATA YHTEYDENOTTOLOMAKKEEN KAUTTA!

HINTA 10e+toim.kulut