Apurahoja myönnetään vuosittain erilaisiin ammattia täydentäviin ja tukeviin koulutuksiin tai muihin tarkoituksiin.

Apurahat on tarkoitettu pääsääntöisesti koulutuksesta, majoituksesta tai matkoista koituviin kustannuksiin.

Apurahoja ei myönnetä kätilötyön tutkinnon perusopintoja varten.


Apurahaa haettaessa laajempaa kokonaisuutta varten (esim koulutus) hakemuksesta tulee käydä ilmi ajankohta, kokonaiskustannukset eriteltyinä (koulutus, majoitus, matkat yms) ja henkilölle itselle aiheutuneet kustannukset. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kustannuksiin osallistuneet muut tahot ja heidän osuutensa kustannuksista.


Hakemukset tulee toimittaa yhdistyksen hallitukselle lokakuun loppuun mennessä sähköpostilla. Määräajasta myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida asiaa käsiteltäessä. Apurahan myöntämisen jälkeen kuitit tai niiden kopiot tulee toimittaa sihteerille. Kuittien saavuttua apuraha maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille.


Apurahaa ei myönnetä samaan kohteeseen kahtena vuonna peräkkäin. Apuraha kohdistetaan hakemuskauden aikana syntyneisiin kustannuksiin tai apurahakauden aikana päättyneeseen koulutukseen.


Muistathan, että myös Kätilöliitto myöntää stipendejä koulutuksia varten (https://www.suomenkatiloliitto.fi/apurahat-ja-stipendit).